مراسم بعدی

جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام والمسلمین سیدحسین آقامیری
🔊 بخش اول #سرود | میگه هرکسی که سامرا رفته، کرمش به مجتبی رفته
🔊 بخش دوم #سرود | طره ی نسیمی عشقِ من از قدیمی
🔊 بخش سوم #سرود | حسن حسن معیارِ کرم، حسن حسن ای تاجِ سرم
🔊 بخش چهارم #سرود | روی عقیقِ دل من زدن حسن عشقِ منی
🔊 بخش پنجم #سرود | رزمِ علی چون تن به تنِ گردنِ کفارو میزنه
🔊 بخش ششم #سرود | رضای خدا در رضای علیِ صفای بهشت از صفای علیِ
🔊 بخش هفتم #مدح | مقصودِ من از باده دیداره رخِ ساقی است
🔊 بخش هشتم #مناجات | صحنِ تو و برادرت گشته صفا و مروه ام

یک دیدگاه