مراسم بعدی

جشن میلاد حضرت زینب (س) ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام صادق زاده
🔊 بخش اول #شعر_خوانی | لب جز به مدح آل علی وا نمی شود
🔊 بخش دوم #سرود | نگین زینبِ محور اصل و فرع دین زینبِ
🔊 بخش سوم #سرود | من دل به دو چشم یار دارم
🔊 بخش چهارم #سرود | آب زنید راه را آب حیات آمده
🔊 بخش پنجم #مدح | چه زینبی که صبر را اسیر خویش می کند
🔊 بخش ششم #سرود | دومین علتِ نزولِ کوثر رسید
🔊 بخش هفتم #سرود | سر زده باز دلم تا حرمت پر زده
🔊 بخش هشتم #مناجات | یه خیابونِ بهشتی اسمش بین الحرمینِ

یک دیدگاه