مراسم بعدی

جلسه هفتگی پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۹۵/شهادت حضرت رقیه س

یک دیدگاه

پخش جلسات هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)
تور مشهد از اصفهان