مراسم بعدی

جلسه هفتگی پنجشنبه ۴ آذر ماه ۹۵/روضه امام حسین ع

یک دیدگاه

پخش جلسات هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)

درباره ما


ایمیل هیئت :
info@fadaeianhosein.ir

ارتباط با سید رضا نریمانی:
narimani@fadaeianhosein.ir

درگاه ارتباط هیئت

فدائیان حسین