مراسم بعدی

جلسه هفتگی پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۹۵/روضه خوانی امام حسین ع
سخنرانی حجت الاسلام استاد خادمی
بخش اول - زمینه: ذکر خوانی امام حسین ع
بخش دوم - شور: سعادتی یه که تو دادی میخونم ازت نیست زیادی
بخش سوم - شور: من کی رو دارم بجز تو، که هوامو داشته باشه
بخش چهارم - شور: هرکی که شد فدائی تو رو سفیده
بخش پنجم - شعر خوانی: عشق بازی در حرم

یک دیدگاه