مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۳ مهر ماه ۹۹⁣
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سید حسین آقامیری
🔊 بخش اول #مناجات | شبهای جمعه بیقرارم
🔊 بخش دوم #روضه | نزن که مادرم جوونه
🔊 بخش سوم #زمینه | تیغ در بیا غصه امام تو
🔊 بخش چهارم #تک | زائرای اربعین عاشقای کربلا
🔊 بخش پنجم #واحد | جنگ با زهر چونکه تن به تن است
🔊 بخش ششم #واحد | وقتی که گره میافته تو کارم
🔊 بخش هفتم #شور | حسین مینویسم و حرم میخونم
🔊 بخش هشتم #شور | ما کی باشیم تا عشق عباسِ رقیه
🔊 بخش نهم #شور | ای نا مسلمونا ما نسل طاها ایم

یک دیدگاه