مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۲ شهریور ۹۶
🔊 سخنرانی | دکتر امیرحسین بانکی | پیرامون بلوغ عقلی و اجتماعی
🔊 مناجات |شکوه دارم از خودم بر بخت خود پا میزنم
🔊 روضه امام جواد (ع) | شرم دارم که بگویم سخن از تشنه لبی
🔊 زمینه | آقای من قربون اون کبوترات شم
🔊 شور | اون نگاه آخرت از جلو چشمام نمیره
🔊 ذکر و نغمه خوانی | یاران چه غریبانه رفتن از این خانه

یک دیدگاه