مراسم بعدی

شب اول محرم ۱۳۹۶
🔊 سخنرانی | آیت الله مهدوی
🔊 مناجات | خانه ای که سر در آن جای چوب پرچم است
🔊 روضه حضرت مسلم | کاش و میشد باز برگردی به شهر مادرت
🔊 زمینه | اسلام یا حسین، تشنه کام یا حسین
🔊 واحد | کوفه بی وفاست، کوفه نیا وادی بلاست
🔊 واحد | حی علی العزا تو دل ماتمِ مشکی به تن کنید ماه محرمِ
🔊 تک | هستی ما نور دو عین نحن فداء للحسین
🔊 شور | پرچم مشکی بازم رو قله عالمه
🔊 شور | با خودم بار گناه آوردم به محبتت پناه آوردم

یک دیدگاه