مراسم بعدی

شب اول محرم ۹۷
پیش منبر : استاد کریمی
حضرت آیت الله مهدوی
🔊 بخش اول #مناجات | چه می شود به سرای فقیر سر بزنی
🔊 بخش دوم #روضه | دوباره مادرش از غصه می رود از حال
🔊 بخش سوم #زمینه | باز از غمت دم میزنم، بوسه به پرچم میزنم
🔊 بخش چهارم #واحد | توی شهرِ غربت شُدم زار و تنها
🔊 بخش پنجم #واحد | باز سرِ کوچه زدن عَلَمِ روضه
🔊 بخش ششم #تک | ای عشقِ بی بدل حسین
🔊 بخش هفتم #شور | بسمِ الله از ما اجازه از شما
🔊 بخش هشتم #شور | باز ببین اومدم
تیزر صوتی

یک دیدگاه