مراسم بعدی

شب اول محرم ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رنجبر
🔊 بخش اول #مناجات | آن که از عالم ذر، روزی ما را غم داد
🔊 بخش دوم #زمزمه | اگهِ سردِ اگه تاریکِ دنیا
🔊 بخش سوم #روضه | دل مسلم پر از عشق حسینِ
🔊 بخش چهارم #زمینه | ای جانم به بیرق و پرچم کتیبه
🔊 بخش پنجم #تک | محرمم شد شروع به اسم رب الحسن
🔊 بخش ششم #واحد | نوکرها پرچم میزنن از تو فقط دم میزنن
🔊 بخش هفتم #واحد | هلال ماه ماتم اومد محرم رسیده
🔊 بخش هشتم #دودمه | جان ما مست از عطر ایمان است
🔊 بخش نهم #شور | شبِ بارونِ صورتم خیسِ یکی این حال منو بنویسِ

یک دیدگاه