مراسم بعدی

شب بیستم دهم رمضان ۹۷
آقای حاجی
روضه | کربلایی سیدرضا نریمانی
مناجات | کربلایی سیدرضا نریمانی
زمینه - سرعلی سرور علی | کربلایی سیدرضا نریمانی
شور -چتر مهربونیتا از رو سرم | کربلایی سیدرضا نریمانی
روضه پایانی | کربلایی سیدرضا نریمانی

یک دیدگاه