مراسم بعدی

شب بیست و سوم رمضان ۹۷
استاد جعفرعلی
دعای جوشن کبیر - قسمت اول | حاج محمد ربانی
دعای جوشن کبیر - قسمت دوم | حاج محمد ربانی
دعای جوشن کبیر - قسمت سوم | کربلایی سیدرضا نریمانی
مناجات و روضه | کربلایی سیدرصا نریمانی
روضه- قسمت اول | کربلایی سیدرصا نریمانی
روضه- قسمت دوم | کربلایی سیدرصا نریمانی
دعای قرآن | کربلایی سیدرضا نریمانی
زمینه - شبای قدر اومد من | کربلایی هادی یزدانی
شور - دستای پر مهر علی رو سر من | کربلایی هادی یزدانی
روضه پایانی | کربلایی سیدرضا نریمانی

یک دیدگاه