مراسم بعدی

شب دهم محرم ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام والمسلمین دکتر کاظمی
🔊 بخش اول #مناجات | قطع امید کرده ای از من حلال کن
🔊 بخش دوم #روضه | سر بریدن آخر کارِ حرامی ها نبود
🔊 بخش سوم #روضه | نامردُمان از حرمت کوثر گذشتن
🔊 بخش چهارم #زمینه | ای بال و پرم واویلا رفتی از حرم واویلا
🔊 بخش پنجم #واحد | اوفتادی توی قتلگاه با بدنی غرقِ به خون
🔊 بخش ششم #واحد | هر شب کبوترِ دل میره سوی ِ حرمت
🔊 بخش هفتم #تک | نورِ دل زهرایی اربابِ دلِ مایی
🔊 بخش هشتم #شور | کاش میشد پایِ رکابت بودم
🔊 بخش نهم #شور | نکنه یه روز بیاد، از تو جدا شم
🔊 بخش دهم #روضه | زِ خانه ها همه بوی طعام می آمد

یک دیدگاه