مراسم بعدی

شب دوم محرم ۹۷
پیش منبر : استاد کریمی
حضرت آیت الله مهدوی
بخش اول #مناجات | مرا با یک نظر اهلِ نظر کن
بخش دوم #روضه | آن حسینی که سرش ریخت بهم
بخش سوم #نوحه | میسوزونن اینجا خیامِ حَرَم رو
بخش چهارم #زمینه | چه می شود به سرای فقیر سر بزنی
بخش پنجم #تک | حجاجِ بیت الله هاهنا کرببلا
بخش ششم #واحد | چرا خاکِ اینجا غم باره
بخش هفتم #واحد | سرِ کوچه پرچم میزنم از تو بازم من دم میزنم
بخش هشتم #تک | به دل نوای حسین به سر هوای حسین
بخش نهم #دودمه | خیمه زده در کربِبَلا خونِ خدا
بخش دهم #شور | من یه نوکَرَم که صاف و صادقُ نا بلدم
بخش یازدهم #شور | من و این حالِ قشنگِ نوکری تو روضه ات

یک دیدگاه