مراسم بعدی

شب دوم محرم ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رنجبر
🔊 بخش اول #مناجات | با این همه گناه زِ کویت نراندی ام
🔊 بخش دوم #زمزمه | دوباره اومدم آقا پیش تو زانو بزنم
🔊 بخش سوم #روضه | این زمین داغ به دل میدهد آخر بروید
🔊 بخش چهارم #زمزمه | بیا خواهر از محملت پایین
🔊 بخش پنجم #زمینه | روضه شد بر پا لباس مشکی تن نوکرها
🔊 بخش ششم #تک | علنا بالعزا علینا بالبکاء
🔊 بخش هفتم #واحد | صدایی پر از غم پیچیده تو عالم
🔊 بخش هشتم #واحد | السلام محرم الحرام السلام دلیل گریه هام
🔊 بخش نهم #شور | نفس اولیا ملیکت السماء نائبة الزهرا یا زینب
🔊 بخش دهم #شور | میگن روضه دل مردگیِ میگن گریه افسردگیِ

یک دیدگاه