مراسم بعدی

شب سوم محرم ۱۳۹۶
🔊 سخنرانی | آیت الله مهدوی
🔊 روضه حضرت رقیه | با من و عمر کمم دست زمان بد تا کرد
🔊 مناجات | نزد ما غم از سرور کل عالم بهتر است
🔊 زمینه |شبها وقتی بی مهتابم همه خوابن نمی خوابم
🔊 واحد | بابا بگو سر به سرم نذارن اشک منِ یتیمُ در نیارن
🔊 واحد | نمیذاریم که به این حرم جفا شه
🔊 دودمه | عمه بابا آمده برخیز تا کاری کنیم
🔊 شور | تو قتیل العبراتی، چشمه ی آب حیاتی
🔊 شور | بازم از تو سوریه شهید آوردن واسه ما

یک دیدگاه