مراسم بعدی

شب هجدهم ماه رمضان۹۶
سخنرانی | حجت الاسلام مرتضوی
سخنرانی | آیت الله سیدابوالحسن مهدوی
روضه خوانی و مناجات| سیدرضا نریمانی
دعاخوانی | آیت الله سیدابوالحسن مهدوی

یک دیدگاه