مراسم بعدی

شب هجدهم رمضان ۹۷
دعا خوانی | کربلایی سیدرضا نریمانی
روضه خوانی | کربلایی سیدرضا نریمانی
زمینه - پهلوانم زبان نزن به مشک خالی | کربلایی جواد حیدر
شور - سخن از تشنه لبی| کربلایی سیدرضا نریمانی

یک دیدگاه