مراسم بعدی

شب هشتم محرم ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام والمسلمین دکتر کاظمی
🔊 بخش اول #روضه | جیگر گوشه ی من دوست دارم عباس
🔊 بخش دوم #روضه | حرم از داغِ تو دیگر دل مضطر دارد
🔊 بخش سوم #روضه | آمدم آب به خیمه برسانم که نشد
🔊 بخش چهارم #زمینه | ای ساقی لب تشنگان ای جانِ جانانم
🔊 بخش پنجم #تک | تو قرار بود واسه ی اصغر آب بیاریم
🔊 بخش ششم #تک | دلدار اباالفضل سردار اباالفضل ماهِ شبِ تار
🔊 بخش هفتم #شور | ناله ی یا فاطمه در حرم افتاد
🔊 بخش هشتم #واحد | شرم و خجالت رو ببین میون چشمهای ترم
🔊 بخش نهم #واحد | وصفِ تو ای روح وفا کار من و ما نیست
🔊 بخش دهم #دودمه | ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
🔊 بخش یازدهم #شور | روز اول که بدنیا اومدم زبونم واشده زبونم به تربت تو
🔊 بخش دوازدهم #شور | مثلِ همیشه هوامو داشتی

یک دیدگاه