مراسم بعدی

شب هشتم محرم ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری
🔊 بخش اول #مناجات | دیده ای ده که مگر قامت رعنات ببینم
🔊 بخش دوم #زمزمه | ای مشک مریز آبرویم
🔊 بخش سوم #روضه | تا دیدم که اقتادی رو زمین
🔊 بخش چهارم #زمینه | برای من اشک نریزی ای مشک
🔊 بخش پنجم #تک | ای یل لشگر ثارالله حضرت حیدرِ ثارالله
🔊 بخش ششم #واحد | علمدارم بمون سپهدارم بمون
🔊 بخش هفتم #واحد | شوری برپا شده عالم شده حیران
🔊 بخش هشتم #واحد | سیاه چشم و کشیده ابرو به قبله مایل
🔊 بخش نهم #دودمه | ای اهل حرم میر و علمدار نیامد
🔊 بخش دهم #شور | جولان میده توی میدون داره فرمان میده

یک دیدگاه