مراسم بعدی

شب هفتم محرم ۱۳۹۹⁣
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رنجبر
🔊 بخش اول #مناجات | هر که از لجّه ی غم جرعه مکرر نخورد
🔊 بخش دوم #روضه | جان داد وقتی باغبان خسته فهمید
🔊 بخش سوم #زمینه | با اولین قدم غوغا شد در حرم
🔊 بخش چهارم #نوحه و نغمه خوانی | عرش افتاده زمین
🔊 بخش پنجم #واحد | با این تنِ شکسته که عصای بابا نمیشی
🔊 بخش ششم #واحد | از رزمت از جنگت از شجاعت و عزمت
🔊 بخش هفتم #تک | سلام ای اصحاب العشق سلام ای انصار الله
🔊 بخش هشتم #شور | سلام پناه خستگیم سلام رفیق با مرام

یک دیدگاه