مراسم بعدی

شب پانزدهم ماه مبارک رمضان | میلاد امام حسن(ع)
🔊 #سخنرانی آیت الله مهدوی
🔊 بخش اول #سرود | تو شبّ تارم تویی مهتابم
🔊 بخش دوم #سرود | شبِ میلادِ خیلی دلم شاده
🔊 بخش سوم #سرود | به نبی ثمری به علی پسری
🔊 بخش چهارم #مدح | شاعر به هر شعر ترش دارد علاقه
🔊 بخش پنجم #سرود | دوباره نگاهت کرمت دلمو داره میکِشونه
🔊 بخش ششم #سرود | واسه دلهای بیقرار قرار رسیده
🔊 بخش هفتم #سرود | امشب رو دستای زهرا خورشید طاها می تابه

یک دیدگاه