مراسم بعدی

شب چهارم محرم ۹۷
پیش منبر : استاد کریمی
حضرت آیت الله مهدوی
🔊 بخش اول #مناجات | برای خیرِ من همیشه فتحِ باب میکنی
🔊 بخش دوم #روضه | به زیرِ دشنه هم دعا برام میکنی
🔊 بخش سوم #زمزمه | دلم مثلِ بابا توی خون تپیده
🔊 بخش چهارم #زمینه | تا افتادی دویدم من، دویدم دیر رسیدم من
🔊 بخش پنجم #تک | غنچه ی باغِ حسین، یادگارِ حسنَم
🔊 بخش ششم #واحد | رسیدم من اما یکم دیر رسیدم
🔊 بخش هفتم #واحد | اومدم کمی قدم بزنم تو هواتون از تو دم بزنم
🔊 بخش هشتم #دودمه | عبداللهمو زاده ی شیر جملم من
🔊 بخش نهم #شور | گروه خونم حسنِ سامونم حسنِ
🔊 بخش دهم #شور | ذکرِ خیرِ خوبی هات تربت کربلات

یک دیدگاه