مراسم بعدی

شب یازدهم ماه مبارک رمضان۹۸
🔊 #سخنرانی دکتر امیرحسین بانکی پور
🔊 بخش اول | صحبت های پدر و مادر شهید مجید قربانخانی
🔊 بخش دوم #مناجات | رو سیاه آمدمُ در به درم پاکم کن
🔊 بخش سوم فراز هایی از دعای کمیل
🔊 بخش چهارم #روضه حضرت علی اکبر | یک نفر بیش نبودی که به میدان رفتی
🔊 بخش پنجم #زمینه | نوکر بودن فقط واسه حسین فاطمه خوبه
🔊 بخش ششم #شور | نوکر بودن فقط واسه حسین فاطمه خوبه

یک دیدگاه