مراسم بعدی

شهادت امام حسن ع پنجشنبه۱۹ آذر ۹۴
حجت الاسلام کشاورز
تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان علیرضا باقری
مناجات خوانی توسط سید رضا نریمانی
تصور کن/ شعر خوانی و مناجات/
روضه خوانی امام حسن علیه السلام
بخش اول - زمینه: کنج قفس زخم افتاده به قلب قناری
بخش دوم - نغمه و نوحه خوانی امام حسن علیه السلام
بخش سوم - شور: حسن جان تویی کریم ابن کریم
بخش چهارم - واحد: رفقا جاتون خالی این اربعینی
بخش پنجم - واحد: من از شاه مدینه یوسف چاه مدینه
بخش ششم - شور: شهرت من حسینیه عزتم از خمینیه
بخش هفتم - شور: هوای این روزهای من هوای سنگره
بخش هشتم - شور: کرمتو عشقه علمتو عشقه/کربلایی محسنی
بخش نهم - شور: جار میزنم جار علنی/کربلایی محسنی
بخش اول - زمینه: کنج قفس زخم افتاده به قلب قناری
بخش دوم - نغمه و نوحه خوانی امام حسن علیه السلام
بخش سوم - شور: حسن جان تویی کریم ابن کریم
بخش چهارم - واحد: رفقا جاتون خالی این اربعینی
بخش پنجم - واحد: من از شاه مدینه یوسف چاه مدینه
بخش ششم - شور: شهرت من حسینیه عزتم از خمینیه
بخش هفتم - شور: هوای این روزهای من هوای سنگره
بخش هشتم - شور: کرمتو عشقه علمتو عشقه/کربلایی محسنی
بخش نهم - شور: جار میزنم جار علنی/کربلایی محسنی

9 دیدگاه