مراسم بعدی

محرم ۱۴۳۷ ( مهر ۱۳۹۴) – شب پنجم
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی
مناجات و مصیبت خوانی توسط سید رضا نریمانی
روضه خوانی حضرت قاسم علیه السلام/سید رضا نریمانی
بخش اول - زمینه: یا قاسم ابن الحسن گل مجتبی/سید رضا نریمانی
بخش دوم - ذکر و نغمه خوانی/کربلایی خیامیان
بخش سوم - شور: با دو قطره اشک روضه ات از خدا دریا میگیرم/کربلایی خیامیان
بخش چهارم - شور: به موقع تشیع جنازم به پیرهن مشکی مینازم/کربلایی خیامیان
بخش پنجم - شعر خوانی حضرت علی علیه السلام/کربلایی خیامیان
بخش ششم - واحد: یا در فراق کربلا میکشی مرا/کربلایی خیامیان
بخش هفتم - واحد: من از غلامی درت خیرایی دیدم/کربلایی خیامیان
بخش هشتم - تک: جهال همه عمر خود دنبال می روند/کربلایی خیامیان
بخش نهم - شور: بشنو امشب میزند نیزارها/کربلایی خیامیان
بخش دهم - شور: مدیونه نگاتم تا نفس دارم آقا باهاتم/کربلایی خیامیان
بخش یازدهم - شعر خوانی: توی این دنیا که قلبم میگیره/سید رضا نریمانی
بخش دوازدهم - شور: توی این دنیا که قلبم میگیره/سید رضا نریمانی
بخش اول - زمینه: یا قاسم ابن الحسن گل مجتبی/سید رضا نریمانی
بخش دوم - ذکر و نغمه خوانی/کربلایی خیامیان
بخش سوم - شور: با دو قطره اشک روضه ات از خدا دریا میگیرم/کربلایی خیامیان
بخش چهارم - شور: به موقع تشیع جنازم به پیرهن مشکی مینازم/کربلایی خیامیان
بخش پنجم - شعر خوانی حضرت علی علیه السلام/کربلایی خیامیان
بخش ششم - واحد: یا در فراق کربلا میکشی مرا/کربلایی خیامیان
بخش هفتم - واحد: من از غلامی درت خیرایی دیدم/کربلایی خیامیان
بخش هشتم - تک: جهال همه عمر خود دنبال می روند/کربلایی خیامیان
بخش نهم - شور: بشنو امشب میزند نیزارها/کربلایی خیامیان
بخش دهم - شور: مدیونه نگاتم تا نفس دارم آقا باهاتم/کربلایی خیامیان
بخش یازدهم - شعر خوانی: توی این دنیا که قلبم میگیره/سید رضا نریمانی
بخش دوازدهم - شور: توی این دنیا که قلبم میگیره/سید رضا نریمانی

4 دیدگاه