مراسم بعدی

مراسم دعای عرفه ۳۰ مرداد ماه ۹۷
بخش اول مناجات | گوشه چشمی اگر از جانب دلبر برسد
بخش دوم قرائت دعای دعای عرفه
بخش سوم زمینه | سرم خاکِ کف پای حسن است
بخش چهارم زمینه | می کشن هرکجا میرسه صدای یاعلی
بخش پنجم شور | به زنجیر عشق خودت دلم رو بستی یا حسین
بخش ششم شور | زیر پرچم اباالفضل عمریه سینه زنم

یک دیدگاه