مراسم بعدی

مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) – شب سوم۹۷
🔊 #سخنرانی حجت السلام دکتر جوادی
🔊 بخش اول #مناجات | دیده ای ده که مگر قامت رعنات ببینم
🔊 بخش دوم #روضه | من بدم می آید از دَرها که بد وا میشوند
🔊 بخش سوم #زمینه | شفا گرفت مریضم رو گُلَم آب میریزم
🔊 بخش چهارم #شور | قدرشو بدون اگه مادر داری
🔊 بخش پنجم #واحد | قصه ی سوسو زدنت یه گوشه زانو زدنت
🔊 بخش ششم #واحد | آیه ی اعطینایی و سوره توحیدی
🔊 بخش هفتم #تک | گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیده ام
🔊 بخش هشتم #شور | قدرشو بدون اگه مادر داری
🔊 بخش نهم #شور | آخرش نشد بشم همون که تو میخوای حسین

یک دیدگاه