مراسم بعدی

مراسم فاطمیه اول – شب اول
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سقای بی ریا
🔊 بخش اول #زمزمه | آه از دوری یبن الزهرا غم دوری
🔊 بخش دوم #روضه | تیر از هر طرفی خورد ولی آه نگفت
🔊 بخش سوم #زمینه | بازم غم بی تابی بازم دلم آشوبه
🔊 بخش چهارم #تک | حسین جان آقا شهید عطشان آقا
🔊 بخش پنجم #واحد | نشسته غمت کنج روز و شبم
🔊 بخش ششم #واحد | بسم الله قاصم الجبارین
🔊 بخش هفتم #تک | چراغِ راه ما کلامِ فاطمه است

یک دیدگاه