مراسم بعدی

مراسم فاطمیه اول – شب دوم
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سقای بی ریا
🔊 بخش اول #روضه | آن که تابید رُخش در شب یلدای علی
🔊 بخش دوم #روضه | هنوزم یه گوشه کارم گریه میشه
🔊 بخش سوم #زمینه | حیرونم گریونم خدا میدونه سر گردونم
🔊 بخش چهارم #تک | شرمنده روی کبودِ تو ام یاسِ خمیده
🔊 بخش پنجم #واحد | تیره و تارِ روزم از غم تو میسوزم
🔊 بخش ششم #واحد | به فدای گَرِد هوایت به فدای نورِ دعایت
🔊 بخش هفتم #تک | قسم به خونِ قاسم سلیمانی
🔊 بخش هشتم #شور | همه آدما که تردم بکنن

یک دیدگاه