مراسم بعدی

مراسم فاطمیه اول – شب سوم
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سقای بی ریا
🔊 بخش اول #مناجات | قبول کن تو مرا تا که مستجاب شوم
🔊 بخش دوم #روضه | بیا که سوختم از درد دوری ات عمری
🔊 بخش سوم #روضه | من و کوچه پس کوچه های غم و درد
🔊 بخش چهارم #زمینه | سَرتو بالا بگیر ای اولین مظلوم دنیا
🔊 بخش پنجم #شور | ته خوشبختی وقتی یه عاشق وقتی به اربابش میره
🔊 بخش ششم #واحد | زهرا بهانه ای ایست که عالم بنا شود
🔊 بخش هفتم #واحد | من مات الا حُب زهرا ماتَ سعیدا
🔊 بخش هشتم #تک | ماهِ تماشایی من ای همه دارایی من
🔊 بخش نهم #شور | نکو که سَر بارِ تو ام ببین عزادارِ تو ام

یک دیدگاه