مراسم بعدی

مراسم فاطمیه دوم – شب اول
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام تراشیون
🔊 بخش اول #مدح | روی تاج عرش طبق نص لولا فاطمه نقش شد
🔊 بخش دوم #روضه | خانه اش که سوخت
🔊 بخش سوم #زمینه | زیر ایوون طلات میشینم
🔊 بخش چهارم #واحد | یه باغ سوخته غصه ی پرنده هاتِ
🔊 بخش پنجم #واحد | محبتت را مادر تو زندگیم حس کردم
🔊 بخش ششم #شور | اسم تو بردم زیر بارون، بارون گفت حسین
🔊 بخش هفتم #شور | به زمانِ عشق رسیده ساعت
🔊 بخش هشتم #روضه | ضعفی شدید نیروی اورا گرفته بود

یک دیدگاه