مراسم بعدی

مراسم فاطمیه دوم – شب دوم
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام تراشیون
🔊 بخش اول #مدح | در مقامی که نبی مست خصال زهراست
🔊 بخش دوم #روضه | هرکسی مهر علی داشت مدالش دادند
🔊 بخش سوم #زمینه | دستتو میگیرم از جا پاشی زهرا
🔊 بخش چهارم #واحد | نشستم کنارت با دلشوره هام
🔊 بخش پنجم #واحد | قدم میزنم زیر بارون قدم میزنم مثل مجنون
🔊 بخش ششم #شور | در سجده خون اقامه داری
🔊 بخش هفتم #شور | اگه دار و ندارت همینه

یک دیدگاه