مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۹ تیر ماه ۹۹
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام حقیقت نژاد
🔊 بخش اول #مناجات | من و این حال حزین من و یاد اربعین
🔊 بخش دوم #روضه | روضه از عباس باید خواند دیگر چاره نیست
🔊 بخش سوم #زمینه | تو شیرینی دنیامی تو دلخوشی فردامی
🔊 بخش چهارم #شور | من به غم به غم تو گرفتارم یارم
🔊 بخش پنجم #شور | آب روون میبینم یاد لبات می افتم
🔊 بخش ششم #روضه | حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر

یک دیدگاه