مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱ اسفند ماه ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام محسنی
🔊 بخش اول #سرود | به من امشب عنایت کن
🔊 بخش دوم #سرود | سال نو آسمون خبرهای خوشی داره
🔊 بخش سوم #سرود | گهواره اش رو به خورشید
🔊 بخش چهارم #مدح | نسیم می وزد و باده خوشگوار شده
🔊 بخش پنجم #سرود | واسه این دل بخت بیدار اومده
🔊 بخش ششم #مناجات | مانند اشک پای غمت بی اراده ام

یک دیدگاه