مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۲خرداد ۹۹
🔊 بخش اول #سخنرانی | حجت الاسلام جوادی
🔊 بخش دوم #مناجات | سیدرضا نریمانی
🔊 بخش سوم #روضه | سیدرضا نریمانی
🔊 بخش چهارم #روضه | قاسمعلی محسنی
🔊 بخش پنجم #زمینه| دوباره دل صبورم شکست
🔊 بخش ششم #شور| هر چه جان است قربان اباعبد الله
🔊 بخش هفتم #شور | می ترسم از آخر خودم
🔊 بخش هشتم #شور | تو حال و هوا می باره چشام
🔊 بخش نهم #شور | به تو دل خوش کردم به تو که آقامی

یک دیدگاه