مراسم بعدی

مراسم اولین سالگرد شهیدامیداکبری
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام دانش
🔊 بخش اول #مناجات | کودک ات مرد شد و باج به افلاک نداد
🔊 بخش دوم #روضه | دیدم اعضای تن ات را جگرم سوخت علی
🔊 بخش سوم #زمینه | هم مادر دریایی هم که دل تو دریاست
🔊 بخش چهارم شور | این نقطه ی آغاز ماست این نقطه بسم الله است
🔊 بخش پنجم #شور | این شب و روزهای نوکری رو تو روضه ها دربدری رو
🔊 بخش ششم #شور | حسین جانم حسین جانم حسین جانم جانم
🔊 بخش هفتم #مناجات | تو اولین امیر بودی که بین یک اثیر بودی

یک دیدگاه