مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۶ تیر ماه ۹۹
سخنرانی حجت الاسلام سید حسین آقامیری
بخش اول #مناجات | از دست هجر، دلهره دارم، چه می شود
🔊 بخش دوم #روضه | با هزار امید رسیدم به حرم
🔊 بخش سوم #زمینه | این دوری آقا حق من بوده
🔊 بخش چهارم #شور | میبینی بغضم خیلی سنگینِ
🔊 بخش پنجم #شور | رأس تورا به روی نی هرچه نظاره می کنم
🔊 بخش ششم #مناجات | سه روز بعد وفاتم مرا کفن نکنید

یک دیدگاه