مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲۸ آذر ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سیدهادی محمودی
🔊 بخش اول #مناجات | سوی تو رو کرده ام تا بنگری بر احوال من
🔊 بخش دوم #روضه | آسمون سیاه شده خیمه بی پناه شده
🔊 بخش سوم #زمینه | گرد حرم دویده ام صفا و مروه دیدم
🔊 بخش چهارم #شور | من به غم تو گرفتارم یارم
🔊 بخش پنجم #شور | با چشمهای خیسم نامه مینویسم

یک دیدگاه