مراسم بعدی

۲۹خرداد ۹۹ | شهادت امام صادق(ع)
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام سید حسین آقامیری
🔊 بخش اول #روضه | ما گداییم گدای پسر فاطمه ایم
🔊 بخش دوم #روضه | داستان فرهاد میرزا و چشم پشه
🔊 بخش سوم #زمینه | به خونه برگردیم خونه آغوش حسینِ مگه نه
🔊 بخش چهارم #شور و نغمه خوانی | به خونه برگردیم
🔊 بخش پنجم #واحد | شیخ الائمه از غَمِت داره به ما غم میرسه
🔊 بخش ششم #واحد | گریه دوای اشتیاق قلب عاشق
🔊 بخش هفتم #واحد | ذکر نزول عطا یاحسن و یاحسین
🔊 بخش هشتم #تک | از صبرت از حلمت از درایت و علمت گفتیم
🔊 بخش نهم #شور | شبای دلتنگی چه بی طاقت بودم

یک دیدگاه