مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۵ دی ماه ۹۸
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
🔊 بخش اول #مناجات | بیا نگار آشنا شب غمم سحر نما
🔊 بخش دوم #روضه | ایستاده ام بروی پنجه ی پایم اما
🔊 بخش سوم #زمینه | از حلالی لقه ی پدرم نوکرت شدم
🔊 بخش چهارم #شور | از حلالی لقه ی پدرم نوکرت شدم
🔊 بخش پنجم #شور | دلم آشوبِ چقدر حس و حال روضه های تو خوبه

یک دیدگاه