مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۸ خرداد ۹۹
🔊 بخش اول #روایت_گری | آقای محمودی
🔊 بخش دوم #روایت_گری | آقای احمدیان
🔊 بخش سوم #روایت گری | آقای دانشگر
🔊 بخش چهارم #مناجات و مدح شهدا | خوش آن مسافر که منزل ندارد
🔊 بخش پنجم #روضه امتم حسین(ع) و حضرت رقیه سلام الله علیها | سرش را بریدند و در زیر لب گفت فدای سرت
🔊 بخش ششم #زمینه | بابایی سلام دلِ من تنگِ نگاه تو شده
🔊 بخش هفتم #شور | روزا گریونم شب ها بی خوابم
🔊 بخش هشتم #شور و نغمه خوانی | حسین جانم حسین جانم
🔊 بخش #نهم مناجات با امام رضا | بنده گدا کجا که مست سبوی رضا بشود

یک دیدگاه