مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱ شهریور ماه ۹۷
سخنرانی استاد کریمی
بخش اول مناجات | هر قدم محتاج این جا با خجالت میرسد
بخش دوم فرازهایی از دعای کمیل | اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ
بخش سوم روضه | ای که شیب و الخضیب افتادی
بخش چهارم شعرخوانی | ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند

یک دیدگاه