مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۰ آبان ماه ۹۷
🔊 #سخنرانی با موضوع فلسفه و هدف اربعین حسینی
🔊 بخش اول #مناجات | چشمهات موجِ دریایِ غم خوشحالی تو کم
🔊 بخش دوم #روضه | نامردُمان از حرمت کوثر گذشتن
🔊 بخش سوم #زمینه | قتلوکَ بُنی ذبحوکَ بُنی
🔊 بخش چهارم #زمینه | به تو عادت کردم، به تو و حال وهوای روضه هات
🔊 بخش پنجم #شور | در دل ها جز غم تو بی تأثیره

یک دیدگاه