مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۱ بهمن ۹۷
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام جابر انصاری
🔊 بخش اول #مناجات | در برت ناله و سوزِ جگرم بیشتر است
🔊 بخش دوم #روضه | دستِ بشکسته و پهلوی شکسته غم نیست
🔊 بخش سوم #زمینه | دلم رو لطف تو زیر و رو کرد
🔊 بخش چهارم #شور | ای روح خدا به چشم حیدر
🔊 بخش پنجم #واحد | دخترم فاطمه جانِ پدرت قربانت
🔊 بخش ششم #واحد | نه فقط عرش حصیرِ قدمِ فاطمه است
🔊 بخش هفتم #واحد | علی میگم وجودم رو غرق در می می کنم
🔊 بخش هشتم #شور | کربلا یه سرنوشته که میگم برام بهشتِ
🔊 بخش نهم #شور | حسین آقام، همه میرن تو میمونی برام

یک دیدگاه