مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۲ اردیبهشت ۹۸
سخنرانی حجت الاسلام هاشم زاده
بخش اول #مناجات | درد بفرست که ترجیح به درمان بدهم
خش دوم #روضه | عمری مرا خون جگر، قوت و غذا بود
بخش سوم #زمینه | به تو عادت کردم به تو حال و هوای روضه هات
بخش چهارم #شور | صفا بخش گوشه گوشه، جا به جای این وطن

یک دیدگاه