مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۳دی۹۷
🔊 #سخنرانی با موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و حماسه 9 دی
🔊 بخش اول #مناجات التائبین | إِلَهِي أَلْبَسَتْنِي الْخَطَايَا
🔊 بخش دوم #مناجات | خجالتم نده و عاصی ام خطاب نکن
🔊 بخش سوم #روضه | دستی که سهم دست تو شمشیر کرده است
🔊 بخش چهارم #زمینه | منم اون حسرتی حرم ندیده
🔊 بخش پنجم #شور | کجایید ای قهرمانانِ دفاعِ از حرم
🔊 بخش ششم #شور | یا امیرالمومنین یا ذالنعم یا امام المتقین یاذالکرم

یک دیدگاه