مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۵شهریور ماه ۹۷
🔊 سخنرانی | حجت الاسلام سید حسین #آقامیری
🔊 بخش اول #زیارت_عاشورا و #روضه
🔊 بخش دوم #زمینه | دوست دارم حسین به اسم تو قسم
🔊 بخش سوم #واحد | عاقبت به خیره اون که پای پرچمت بمونه
🔊 بخش چهارم #واحد| کاش جانم قابل بود تا فدایت میشدم
🔊 بخش پنجم #نغمه_خوانی | ای جان حسین ، جانیم سن قربان حسین
🔊 بخش ششم #شور | اگه این همه نفس نفس زدم

یک دیدگاه