مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۵ آذر ماه ۹۷
🔊 #سخنرانی آیت الله دکتر آقاتهرانی
🔊 بخش اول #مناجات | اشک سحر دارم غمی سرشار دارم
🔊 بخش دوم #مناجات | دلم گرفته دل من از عالم و آدم گرفته
🔊 بخش سوم #روضه | سر منو نشون نده سر خودت چی اومده
🔊 بخش چهارم #زمینه | با تو گمراه نمی شویم، بلدِ راهی حسین
🔊 بخش پنجم #شور | تو که تو عرش خدا این همه هیئت داری

یک دیدگاه