مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۵ تیر ۹۶
🔊 سخنرانی | استاد خادمی
🔊 تلاوت قرآن
🔊 روضه خوانی | سیدرضا نریمانی
🔊 زمینه | همه زمین سهم شماست | سیدرضا نریمانی
🔊 واحد| دمم چو گرم گرفتست | سیدرضا نریمانی
🔊سنگین | کرببلا همیشه . برام بوده یه مکتب | سیدرضا نریمانی
🔊 شور | علی رویای دل تنهامه |سیدرضا نریمانی
🔊 شور | دیگه چطور بگم که با مدینه قهرم | سیدرضا نریمانی

یک دیدگاه